Nyitvatartás: Időpont egyeztetéssel

Általános szerződési Feltételek


Az Általános Szolgáltatási Feltételek ("ÁSZF") tartalmazzák, Torma Dániel egyéni vállalkozó, Nyilvántartási száma: 55497446, Székhelye: 8360 Keszthely Pál utca 6, adószáma: 56809390-1-40, mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Torma Dániel egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 8360 Keszthely Pál utca 6

A szolgáltató elérhetősége: mombasic.keszthely@gmail.com
Nyilvántartási száma: 55497446

Adószáma: 56809390-1-40
Telefonszámai: +36305777096
A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll.

1.4. Rendelkezésre állás: webáruház napi 24 órában, heti 7 napban rendelkezésre áll. A beérkezett megrendelést futárral csak a következő munkanapon tudjuk elküldeni, a csomag küldéséről külön tájékoztatót küldünk. A rendelés, elektromos üzenetváltás folyamatos.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Adatkezelési tájékoztatónk elérhető itt: Adatvédelmi szabályzat

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termékek feltűntetett árai tartalmazzák az ÁFA-t. A szállítási díj külön kerül felszámításra. Bizonyos akciók keretén belül a szállítás ingyenes. A webáruház mellett lehetőség van a termékek személyes átvételére is Keszthely, Pál utca 6. szám alatti boltunkban.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés a webáruházban a termék kosárba helyezése után történik. A rendeléshez regisztrálni kell, vagy regisztráció nélkül megadni a számlázáshoz, szállításhoz szükséges adatokat. A rendelésről először automatikus levelet küldünk, majd a termék becsomagolása, számla kiállítása után egy teljesítést visszaigazoló e-mailt küldünk.

1.10. Adatbeviteli hibák esetén azonnal jelezni kell e-mailen a tévedést, amennyiben a hibás rendelés már szállításra került, a szállítási költség utólag nem visszaigényelhető.

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok: Választható csomagként való kézbesítés, de személyes átvétel 8360 Keszthely, Pál utca 6. szám alatt. Fizetni lehet bankkártyával, előre utalással, és utánvéttel is.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása többnyire néhány órán belül, de legkésőbb 2 munkanapon megtörténik, melyről visszaigazoló e-mailt küldünk.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3-5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó, a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, a terméket eredeti csomagolásában, sérülésmentesen, eredeti cimkékkel, számlával valamint nyugtákkal visszaküldhet. Csak ez utóbbi esetben áll módjában a vállalkozásnak a termék visszavételére. Egyéb szolgáltatást, mint például a szállítási költséget nem köteles visszatéríteni, ezt a vevőt terheli. 

Visszaküldési cím: Torma Dániel e.v. Mom Basic Kismamabolt, 8360 Keszthely Pál utca 6. 

A terméket csak eredeti állapotában, annak sérülésmentes gyári dobozában, csomagolásában, illetve címkéivel ellátva vesszük vissza! A visszaküldés költsége a vevőt terheli!

A csomag megérkezését követően haladéktalanul visszautaljuk a termék árát. 

A gyorsabb ügyintézés érdekében, kérjük küldje el a bankszámlaszámát!

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: Ügyfél a termék átvételétől számított 3 napon belül jelzi elállási szándékát, akkor a vétel összegét vissza térítjük, azonban ha 3 napot meghaladó és 14 napon belüli, e-mailen jelzi elállási szándékát és a terméket visszaküldi, vagy személyesen behozza az üzletbe, csere illetve összeg levásárolást biztosítunk. A vevőt az elállás joga nem illeti meg olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Ebből fakadóan fehérnemű, bontott kozmetikum esetén az elállás joga nem érvényesíthető.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre garanciát vállalunk.

A jótállás időtartama a termék árától függően sávos:

  • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
  • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
  • 250 000 forint eladási ár felett három év.

Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. Panaszokat e-mail címen fogadunk és írásban válaszolunk. Amennyiben a panasszal élő megadja a telefonszámát, a probléma hatékony megoldása érdekében felkereshetjük telefonon is, de a beszélgetést nem rögzítjük, és a rögzítéshez nem is járulunk hozzá. A telefonban megbeszélteket utólag írásban rögzítjük.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Keszthelyi Járásbíróság illetékességét.

Keszthely, 2021.01.19.