Nyitvatartás: Időpont egyeztetéssel

Mitől is véd a védőnő?

2021.10.20

Beszélgetés a védőnői szolgálattal, a védőnők családokban betöltött szerepéről

Hazánkban 106 éve vesznek részt a gyermekek, a családok életében a védőnők. A hivatás igazi hungarikumnak tekinthető, hisz ilyen jellegű szolgálat a kontinensünkön csak Magyarországon működik.

Tekintsük át a védőnői intézmény történelmét hazánkban a kezdetektől:

  • 1915. június 13-án Budapesten Stefánia belga királyi hercegnő védnökségével született meg az "Országos Stefánia Szövetség az Anyák és Csecsemők Védelmére" és ezen belül a Védőnői Szolgálat. Heim Pál kezdeményezésére a gondozóképzést a Stefánia Szövetség indította el a Központi Védőnőképző Iskolában  1916-ban.  
  • 1917. november 14-én kelt Ugron Gábor belügyminiszter 135.840 számú rendelete az "anya- és csecsemővédelmi intézmény szervezéséről", mellyel országos, kötelező hálózattá alakult a védőnői szolgálat.
  • 1975-től 3 éves főiskolai képzésben részesültek a tanulni vágyók, majd 1989-től 4 éves főiskolai diplomás képzéssé vált. A Debreceni, a Szegedi, a Miskolci, a Pécsi Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem főiskolai karain lehet elvégezni ezt a képzést.

(Forrás: Védőnő - Wikipédia (wikipedia.org))

A védőnők a várandós édesanya első jelentkezésétől, egészen a gyermek tanköteles korának végéig aktívan részt vesznek a gondozásban, a testi és lelki egészség védelmében. Védőnői munkát csak védőnői szakon szerzett főiskolai oklevéllel rendelkező személy végezhet. Szakmai tevékenységét elsősorban önállóan látja el, de rendszeresen kapcsolatot tart az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális ellátórendszer szakembereivel. Szoros személyes kapcsolatot tart gondozottjaival, melynek során az egyéni szükségleteknek megfelelően különböző problémáikban (egészségi, szociális, mentálhigiénés) tanácsot nyújt. Ezen kívül szűrővizsgálatokat szervez, védőoltásokat készít elő, egészségnevelő és más egészségvédő közösségi programokat biztosít a gondozottak számára.

A hivatás sokrétű feladatokat foglal magában, nézzük, mi a feladata a védőnőnek?

  • A területi védőnő:

A nővédelem, közreműködés a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében, családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, az anyaságra való felkészülés segítése, felvilágosítás: új fogamzásgátlási eljárások, HPV és megelőzése, védőoltás, fertőzések, rosszindulatú nőgyógyászati megbetegedések. A várandós és gyermekágyas anyák gondozása. A gyermekek gondozása születésüktől a beiskolázásig. Komplex családgondozás.

  • Az ifjúsági védőnő feladatai az intézményekben:

A gyermekek szűrése, tanulók egészségi állapota, alkalmassági vizsgálatok. A közegészségügyi és járványügyi, illetve környezet-egészségügyi feladatok. Elsősegélynyújtás. Részt vesz a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében.

  • A kórházban dolgozó védőnő:

Az Újszülött illetve Gyermekágyas osztályon dolgozik, megfigyeli az újszülötteket, édesanyákat, a legfontosabb tudnivalókkal látja el őket hazaengedés előtt. Dokumentál, értesíti a körzeti védőnőt a gyermek születéséről.

(Forrás: Védőnő - Wikipédia (wikipedia.org))Szerettem volna beszélgetni a védőnői szerepről a családokban, a védőnői feladatokról, hogy miként változott ez az évek alatt, most hogyan alakul 2021-ben. A keszthelyi védőnői szolgálatban dolgozó védőnőkkel beszélgettem erről. Köszönöm nekik a segítséget!

A védőnő a hivatásában eltöltött évek alatt körülbelül hány gyermek, család életében van jelen?

Rengeteg családdal van kapcsolata a védőnőnek pályafutása során, ezt számszerűsíteni nem lehet. Évente kb. 150-200 családdal tartja a kapcsolatot.

Mi a legszebb és legnehezebb része a szakmának?

A legszebb része látni a gyermek fejlődését a magzati élettől az iskolába lépésig, vagy akár azon is túl. A már több évtizede dolgozó védőnők az általa gondozott gyermekek szülővé válását is láthatják.

A legnehezebb része a gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése és az ezzel kapcsolatos teendők.

Valójában mitől is véd egy védőnő?

A védőnő egyik fontos feladata a kötelező védőoltások szervezése és megtörténtének ellenőrzése, ezáltal a járványok elleni védelemben van szerepe. Fő feladatunk a prevenció, vagyis a későbbi egészségromlás megelőzése, az egészséges életmódra való nevelés. Az egészséges táplálkozás már újszülött korban is nagyon fontos, azzal tehetünk a legtöbbet ebben a korban, ha elősegítjük és támogatjuk a kizárólagos anyatejes táplálást. A gyermekek egészséges fejlődésének követése mellett, feladatunk az esetleges elváltozások felismerése is és jelzése a szülő, gyermekorvos, vagy egyéb szakember felé. A védőnő jelzőrendszeri tag is, vagyis ha gyermekelhanyagolást, vagy gyermekbántalmazást észlel, jelzi ezt a gyermekjóléti szolgálat, illetve a gyámhatóság felé, aki a további döntéseket meghozza.

Hogy képzeljük el egy védőnő munkanapját, milyen napi feladatokat látnak el?

Reggel felkészülünk a már korábban leegyeztetett családlátogatásokra. Általában a délelőtt a családlátogatásokkal telik, mert délutánonként csecsemő- és gyermektanácsadás illetve várandós tanácsadás folyik. A csecsemő tanácsadások nálunk gyermek szakorvossal együtt történnek. Ilyenkor nem csak a saját gondozottjainkat, hanem a vidékieket is ellátjuk. Itt történik a védőoltások beadása és az életkorhoz kötött státuszvizsgálat, illetve a kisebbeknél a havi súlymérés. A fennmaradó időben az adminisztráció történik. Illetve napközben még telefonon vagy egyéb felületen a gondozottakkal tartjuk a kapcsolatot.

Most a covid járvány idején a családlátogatások nagyon lecsökkentek, helyette távkonzultálunk, illetve így most délelőttönként is jönnek be külön időpontra, tanácsadásra a gondozottak.

A várandós kismamák akkor keresik fel Önöket, mikor megkapják a nőgyógyásztól a leletet a várandósságról. Innentől kezdve normál esetben milyen gyakran találkozik a kismamákkal és milyen vizsgálatokat végeznek?

A várandósság alatt a tanácsadóban rendszeresen havi szinten találkozunk. Az otthoni látogatások igény szerint alakulnak. A havi találkozások alkalmával súlymérés, vérnyomás mérés, vizeletvizsgálat, szükség szerint vércukor mérés történik. A további vizsgálatok megbeszélése (laborvizsgálatok, ultrahang, NST...stb), az eddigi leletek rögzítése.

A baba megszületése és a hazabocsátás után, normál esetben milyen gyakran látogatja meg a családokat?

A hazaadást követő munkanapon látogatja meg először a védőnő, majd hetente 6 hetes korig, utána havonta 1 éves korig, illetve szükség szerint.

A vírus okozta helyzetben a személyes találkozások száma minimalizálva van, így nagyon nehéz ellátni a feladatokat. Az internet segítségével való kommunikáció most még inkább előtérbe került. Mit gondolnak, a folyamatos elérhetőség, az azonnali üzenetküldés, médiatartalmak küldési lehetősége innentől fogva beépül a mindennapi munka rutinba, és megkönnyíti, meggyorsítja a probléma megoldást?

Igyekszünk a lehetőségekhez mérten a legrövidebb időn belül reagálni a kérdésekre. A munkánk részét képezte a járvány előtt is, hogy a különböző telekommunikációs eszközökkel tartottuk a kapcsolatot a gondozottakkal, de ez most hatványozottan jelentkezik, mivel a családlátogatások nagy részét ezzel tudjuk most helyettesíteni.

A védőnői feladatok aspektusából mit tapasztalnak, melyek a leggyakrabban felvetődő, Önök felé feltett kérdések a családok életében?

A védőnői munka sokszínűségéhez tartozik, hogy a gyermeknevelésen túl a család összes problémájával kapcsolatban fordulnak hozzánk a kérdéseikkel, de sokszor előfordul akár, hogy hétvégén az ügyeleti renddel kapcsolatban hívnak. Azonban leggyakrabban a szoptatással, táplálással, bőrelváltozással és emésztési problémákkal kapcsolatban kérdeznek minket.

A gyermekek lelki fejlődése és lelki egészsége szempontjából, milyen hatása lehet a jelenlegi helyzetnek, nézve azt, hogy szinte alig találkozunk barátokkal, távolabbi családtagokkal, csak maszkos embereket látnak a kicsik?

Mindenki nehezen viseli a jelen helyzetet, a kisgyermekek gyorsan alkalmazkodnak a változó körülményekhez, kevésbé viseli meg őket a járványhelyzet, valószínűleg gyorsabban elfelejtik majd ezt az időszakot.

Ha a szülőknek tanácsra van szükségük, milyen központi telefonszámon érhetik el Önöket? Illetve egy várandós kismama honnan értesülhet róla, hogy melyik területi védőnőhöz tartozik, kit kell keresnie?

Elérhetőségeink a következő: 

Védőnői Szolgálat Keszthely Sopron utca 2.

Tel: +36 83 515-067

vedono.keszthely@gmail.com

Keszthely Város honlapján az intézmények: Alapellátási Intézet Védőnői szolgálat és körzetek.